Tipy na výlety v blízkém okolí

Zlenice spadají do oblasti Benešovska a středního Posázaví. Tento malebný kraj, protkán množstvím přírodních a historických památek, nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku a cyklovýlety. Do Zlenic doporučujeme vyrazit vlakem, abyste se už během cesty mohli kochat krásnými výhledy do krajiny a prohlédnout si místa, do kterých se žádným jiným dopravním prostředkem nedostanete.


Hrad Hláska

Místní hradní opevnění je známo též pod přezdívkou Hláska u Senohrab. Vzniklo jako šlechtické sídlo ve 14. století a vypíná se nad soutokem potoka Mnichovky s řekou Sázavou. Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka České republiky a v současné době probíhá sbírka na podporu jeho záchrany, které organizuje Sdružení Zlenice.


Vodáckou stezkou

Sázava je se svými říčními meandry a romantickými zákoutími jednou z nejpůsobivějších řek, což vodákům jistě nemusíme připomínat. Chcete-li si projet místní kraj loďkou, rádi vám pomůžeme zajistit zápůjčku kánoí, kajaků, raftů a dalšího lodního vybavení.


Na kole Posázavím a Ladovým krajem

V hotelu jsou k dispozici kola k zapůjčení, můžete si vybrat některou z mnoha cyklostezek v našem okolí. Doporučujeme trasu 0020, Hrusický okruh a okruh Velkopopovicko k hradu Štiřín.


Kostel svatého Klementa

Nachází se v areálu bývalého slovanského hradiště nad Lštěním, o němž se zmiňuje již Kosmova kronika. Původně románský kostel byl počátkem 14. století goticky přestavěn. V záznamech ze 14. století je doložen jako farní. Dnešní barokní podoba pochází z roku 1730.

Od hotelu Hláska vede ke kostelu lesní cesta, jenž zvolna přechází v švestkovou alej, co Vás doprovodí až k samotnému cílu.


Zámek Konopiště

2 km na západ od Benešova se svou romantickou nádherou pyšní zámek Konopiště, dnes znám jako poslední sídlo arcivévody Ferdinanda d"Este.

Zámek obklopuje rozmanitý zámecký park s nádhernou růžovou a bitanickou zahradou.


Zámecký park

V areálu parku je místní zajímavostí tzv. Svatojiřské muzeum, obsahující četná umělecká díla s námětem sv. Jiří. Rozlehlý krajinářský park o výměře více než 225 hektarů doplňuje růžová zahrada. Její součástí je i památná Křížová cesta, kterou roku 1775 dala postavit hraběnka O´Kellyová po vzpouře sedláků.